Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Od 9 do 23.03.2021 r. prowadzone będą zapisy do pierwszej klasy na rok szkolny 2021/2022.

Istotne terminy związane z naborem ustala Zarządzenie nr Or.0050.9.2021 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. (PDFZarządzenie.Or.0050.9.2021.2021-01-29.pdf). Kryteria rekrutacji określa Uchwała nr XXIII/197/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 marca 2017 r. (PDFUchwała - szkoły.pdf). 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły (tj. w Staniszczach Małych lub Spóroku) przyjmowani są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów). Nie podlegają zasadom rekrutacji określonym w Uchwale Rady Miejskiej (PDFformularz-wniosku-dla-dzieci-zamieszkalych-w-obwodzie-szkoly.pdf). 

W dniach 9-23.03.2021 r. odbędzie się rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (wniosek dla kandydatów: DOCZałącznik Nr 14 do zarządzenia Nr Or.0050.20.2021.doc, PDFZałącznik Nr 14 do zarządzenia Nr Or.0050.20.2021.pdf).

Wzory oświadczeń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

DOCOświadczenie o dziadkach.doc
DOCOświadczenie o rodzeństwie.doc
DOCOświadczenie o rodzeństwie II.doc
DOCOświadczenie o zamieszkaniu.doc
DOCOświadczenie o zatrudnieniu.doc.

Zasady oraz wzory dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym: 

PDFZałącznik Nr 11 do zarządzenia Nr Or.0050.20.2021.pdf,
PDFZarządzenie.Or.0050.20.2021.2021-03-01.pdf

Wnioski wraz z ewentualnymi załącznikami prosimy składać w zaklejonych kopertach w skrzynce zamieszczonej na parterze budynku Szkoły.